dimarts, 3 de maig de 2016

CURS PREPARA'T D'INSERCIÓ PROFESSIONAL

En el curs prepara't formem a persones adultes per a què es puguin inserir en el món professional. Es tracta d'una formació global en la què es treballen els aspectes personals que dificulten l'accès a la feina. Treballem les emocions, els objectius professionals, la recerca de feina, l'aprenentatge d'un ofici (cuina i jardinaria)...

El curs és anual i conté 5 hores lectives diàries. Els destinataris son persones receptores de la RMI (renda mínima d'inserció).
Finançat per l'Institut Mallorqui d'Afers Socials.


CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL


Anualment realitzem un curs de monitor de Temps lliure, homologat per la Direcció General de Joventut. Aquest curs consta d’una formació teòrico-pràctica de 100 hores i d’unes pràctiques de 80 hores. Aquest curs és un requisit imprescindible per treballar dins l’àmbit de l’oci i del temps lliure amb menors. La metodologia que utilitzem és principalment pràctica i vivencial, exposant els continguts però sobretot implicant als alumnes en la consecució dels objectius marcats. Aquest curs es fa de forma intensiva, durant les vacances escolar de Nadal o Pasqua.CURS DE DIRECTOR DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL


Anualment realitzem un curs de Director de Temps lliure, homologat per la Direcció General de Joventut. Aquest curs consta d’una formació teòrico-pràctica de 150 hores i d’unes pràctiques de 100 hores. Aquest curs es fa de forma intensiva, durant les vacances escolar de Nadal o Pasqua. La metodologia que utilitzem és principalment pràctica i vivencial, exposant els continguts però sobretot implicant als alumnes en la consecució dels objectius marcats.CAPI: CURS D'APRENENTATGE PROFESSIONAL INICIAL (auxiliar de jardins, vivers i parcs)

Aquest curs adreçat a joves que no han obtinugt el títol de graduat en ESO pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes.


La finalitat és proporcionar a l’alumnat unes competències pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, ( així com facilitar l’accés als IES o als CEPA per obtenir el títol de graduat en ESO i la formació per poder proseguir els estudis en els diferents ensenyaments).

FinançamentFons Social Europeu i Conselleria d'Educació.  http://capisapobla.blogspot.com/Realització de sessions formatives amb continguts específics en funció de les necessitats i les demandes dels participants. S’han realitzat seminaris per a professorat i monitors, com ara treball en valors, atenció a la diversitat, resolució de conflictes, creativitat...

L'ojectiu d'aquestes formacions és millorar les intervencions dels educadors i compensar les diferències que afecten els col·lectius més vulnerables.


.